KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKAMIZ VE AYDINLATMA METNİ

Değerli MÜŞTERİ’miz;

  • TODAY ile paylaşmış olduğunuz kişisel veri olarak tanımlanabilecek Müşteri’ye ait ad, soyad, e-posta adresi, T.C. Kimlik numarası, yaş, cinsiyet, demografik veriler, mali veriler vb. bilgiler 6698 Sayılı KVKK’ya uygun olarak; 

Sipariş almak, ürün ve hizmetleri sunmak, ürün ve hizmetleri geliştirmek, sistemsel sorunların çözümü, ödeme işlemlerini gerçekleştirmek, önceden onay verilmesi halinde – siparişler, ürünler ve hizmetler hakkında pazarlama faaliyetlerinde kullanılmak, Müşteri’ye ait bilgilerin güncellenmesinde ve üyeliklerin yönetimi ve sürdürülmesi ile 3. kişilerin teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerinin TODAY tarafından sağlanabilmesi için TODAY veya TODAY tarafından bu konuda yetkilendirilen 3. kişiler tarafından süresiz/süreli kaydedilebilir, yazılı/manyetik arşivlerde muhafaza edilebilir, kullanılabilir, güncellenebilir, paylaşılabilir, transfer olunabilir ve sair suretler ile işlenebilir.

  • MÜŞTERİLER’e, yürürlükteki mevzuata uygun şekilde, her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin tanıtım, reklam, iletişim, promosyon, satış ve pazarlama amacıyla, kredi kartı ve üyelik bilgilendirme, işlem, uygulamaları için TODAY tarafından SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, otomatik arama, bilgisayar, telefon, e-posta/mail, faks, diğer elektronik iletişim araçları ile ticari elektronik iletişimler yapılabilir, ALICI kendisine ticari elektronik iletiler gönderilmesini kabul etmiştir.
  • MÜŞTERİ tarafından TODAY ile paylaşılan bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, TODAY tarafından kendi sistem altyapısında, bilgi ve işlemin mahiyetine göre günümüz teknik imkanları ölçüsünde alınmıştır. Bununla beraber, söz konusu bilgiler MÜŞTERİ’ye ait cihazlardan girildiğinden MÜŞTERİ tarafından korunmaları ve ilgisiz kişilerce erişilememesi için, virüs ve benzeri zararlı uygulamalara ilişkin olanlar dahil, gerekli tedbirlerin alınması sorumluluğu MÜŞTERİ’ye aittir.
  • MÜŞTERİ, TODAY’e belirtilen iletişim kanallarından ulaşarak veri kullanımı-işlenmelerini ve/veya iletişimleri her zaman için durdurulmasını talep edebilir. MÜŞTERİ’nin bu husustaki açık bildirimine göre, kişisel veri işlemleri ve/veya tarafına iletişimler yasal azami süre içinde durdurulur; ayrıca dilerse, hukuken muhafazası gerekenler ve/veya mümkün olanlar haricindeki bilgileri, veri kayıt sisteminden silinir ya da kimliği belli olmayacak biçimde anonim hale getirilir. 
  • TODAY’den ulaşılan diğer sitelerde kendilerine ait gizlilik-güvenlik politikaları ve kullanım şartları geçerlidir, oluşabilecek ihtilaflar ile menfi neticelerinden TODAY sorumlu değildir.
  • TODAY’e üye olmanız ile birlikte iş bu aydınlatma metninde yer alan tüm hususlar tarafınızca kabul edilmiş sayılmaktadır.