Nefesin Gücü

Bu bir “ilk an”… Artık bu sayfada bilişsel gelişim alanında konularla sizlerle birlikte bir farkındalık yolculuğunda olacağız..

Dünyaya geldiğimiz anda yaptığımız ve bildiğimiz ilk şey nefes almaktır. Doğduğumuz andan bu güne dek otomatik olarak nefes aldığımız için nefes alıp vermek bilinçli farkındalık alanımızın dışında kalır. Nefes almak ve vermek sadece soluk alıp vermek değildir ve aslında insan “nefesle can bulur”.

BİLİNÇSİZ NEFES, İÇİ BOŞ EYLEMDİR

Yaşayabilmek için aldığımız nefes sadece aldığımız soluktan ibarettir. Bilinçle doldurulmamış her eylem için boş, amaçsız, yararsız ve işlevsiz bir harekete dönüşür. Bu durumda yaşamı devam ettirebilmek için içimize çektiğimiz oksijen, bilinçsizce karın doyurmak için yediğimiz yemek, ne yaptığımızın farkında olmadan kurduğumuz ilişkiler derken gerçek varoluştan kopmuş bir halde buluruz kendimizi. Bir yanımız bu boşluğun farkındadır. O boşluğu bir şeyle doldurmak isteriz sürekli.

NEFES ALDIĞINIZIN FARKINA VARIN

Ömrümüz iki nefes arasındadır. Nefes aldığının farkında olmak nefesi bilinçle doldurmanın ilk adımıdır. Bu olduğun anın içinde olabilmeyi de sağlar. Nefesi alıp ve verirken bekletmek yaşamı bekletmemek de demektir.Günlük yaşamda ne zaman nefesi tutuyorsak bilelim ki o anda geçmiş düşüncelere dalmışızdır. Bilinçli nefes düşüncelerimizi fark etmeye yardımcı olur.

DÜŞÜNCE DEĞİŞİNCE NEFES DE DEĞİŞİR

Kendimizi sınırladığımız kapattığımız, paniklediğimiz her anda bilinçli nefes ile bu anın içinden geçebileceğimize inanmamız gerekir. Yaşamda her şey doğal ve akışta olan nefes gibi akabilir. Düşüncelerin değiştiğinde nefesin değişir ve nefesin değiştiğinde düşüncelerin de değişir. Nefesteki dengesizlik, düşüncelerde dengesizliğe sebep olan, birbiriyle iç içe geçmiş çarklar gibidir. Birbirini etkiler ve biri nasılsa diğeri o yönde döner. Bu sebeple, nefesin fizik içeriğinin yanında niyet içeriği olduğunu da bilmeliyiz.

BİR DOLUKTAN FAZLASI 

Nefes bilinçle ve niyetle doldurulabilir. Bu niyeti kendimiz seçeriz. Bu bilinçli seçim ve niyeti göstermezsek nefes sadece yaşamak için alıp verdiğimiz oksijen ve karbondioksitten oluşur. Oysa nefes yaratıcı güçtür. 

Rahman olandan çıkarak insanın özüne ulaşır.  Bunun farkında olursak nefesin soluktan fazlası olduğunu, yaratıcı güçten bize üflenen bir yaşam gücü olduğunun da bilincine varırız. Nefesi olumlu niyetlerle doldurmak, şükran duygusu içinde nefes almak gerçek yaşam nefesini dolayısıyla gerçek yaşam enerjisini içimize çekmek demektir. Bilinçli her nefes bizi daha fazla yaşam enerjisiyle (prana) doldurabilir.

ÖZÜMÜZLE BAĞLANTI KURMA ARACI

Hepimiz birçok sebepten dolayı gün içerisinde nefesi sığ şekilde alırız ve bu sağlığımızla ilgili ciddi bir soruna sebep olmuyorsa değiştirmemiz çok gerekli değildir. Ancak nefesimizdeki ve dolayısıyla düşüncelerimizdeki mevcut blokajları fark etmek ve dönüştürebilmek için bilinçli nefes farkındalığı geliştirerek diğer zamanlarda aldığımız sığ nefesin etkilerini tolere edebiliriz. Hangi seviyede çalışırsak çalışalım nefes, ruh-zihin-beden sağlığımız için ve özümüze bağlantı kurabilmek için en etkili bağlantı aracımızdır.

Oğuz KÖMÜRLÜ / Nefes Terapisti ve Yaşam Koçu

Online Destek